Ceník

Ceník ABC o.p.s. Platný od 1.9.2018

         
  Jednorazový vstup  Permanentka 10 vstupu  Pronájem 4 hodiny

Pronájem  1 noc

Herna  50,00 Kč 400,00 Kč 700,00 Kč 1500,00 Kč
Smyslová terapie 50,00 Kč 500,00 Kč    
       

 

Cena kroužků:   
    
Cena na 1/2 pololetí : 800,-  Kč

Cena za celý školní  rok 2019/2020 :  1500,-   Kč

Na předplacené programy můžete uplatňovat sourozeneckou slevu 20%.