Chelace

Chelatační léčby je odstranění těžkých kovů toxicity. Dnes existují tři druhy základních chelators k dispozici: EDTA, DMPS a DMSA. Obecně je to váš lékař, který určuje, která forma chelatační léčby je největší indikován pro vás osobně. V roce léčby, Chelatační nadále vědecky ověřené odstranit tělo nadměrné nebo toxické kovy. Jedná se o chemický proces, při kterém jako jsou kovy nebo ložisek nerostných surovin látka je využita vázat molekuly, a drží je pevně tak, aby mohly být odstraněny ze systému, například tělo.

Přírodní chelace a detoxikační program dle Michaela Langa

Drazí rodiče a praktičtí lékaři:

Již 10 let se BrainChild Nutritionals snaží vytvořit ten nejlepší nutriční nástroj, aby pomohl ve Vašem úsilí vyléčit děti, o které pečujete. V souvislosti s tímto cílem jsem moc rád, že Vám mohu představit kompletně nový chelační a detoxifikační postup, který jsme vyvinuli pro autistické děti. Na základě rozhovorů s tucty jiných rodičů a praktickými lékaři a na základě mých vlastních mnoholetých pozorování musím konstatovat, že zatímco chelace s DMSA a DMPS mnohým dětem pomohla na jejich cestě k uzdravení, také pro některé děti znamenala střední nebo těžkou regresi. Co je příčinou tohoto znepokojivého stavu?

Z hloubky duše se obávám, že tento důležitý fakt nebyl v dostatečné hloubce a na dostatečném vzorku testován. Hippokratovo "v první řadě neuškoď" apeluji na naší sdruženou komunitu rodičů, výzkumníků a praktických lékařů, abychom našli a používali bezpečnější, přírodnější a efektivnější metody detoxikace a uzdravení našich dětí. Abychom dosáhli tohoto cíle, potřebujeme vyvinout a implementovat lepší prostředky a metody uzdravení, které budou působit jemněji a šetrněji na nevyrovnané biochemické prostředí.

Během poslední dekády, kdy se mi uzdravily a zůstaly zdravé moje dvě děti, dospěl jsem k těmto poznatkům:

První a nejdůležitější, naše děti mají detoxikační deficit, který má za následek kumulaci mnohých chemických toxických látek včetně, ale ne jenom, těžkých kovů jako rtuť, olovo, kadmium a arzén.

Za druhé, tato "stupňovitá" detoxikace bere v úvahu těžký ox.stres a neschopnost vícenásobné recyklace, aneb "redox" glutathionu a širokého spektra jiných přírodních antioxidantů a detoxikačních činidel v těle.

Za třetí, výše uvedené významné biochemické abnormality a jejich následné fyziologické projevy jsou způsobené a přetrvávají díky vysoké zátěží chemických toxinů, kterým naše děti byly a jsou vystaveny a které se v nich následně hromadí.

Za čtvrté, souhrnný efekt toxin;u na širokou škálu "sulfur" procesů jsou primární biochemická báze pro sled fyziologických odchylek autistických dětí.

Za páté, konvenční famraceutické chelace jako DMSA a DMPS jsou pro játra toxické, imunosupresivní, podporující "dysbiosis" a plundrují živiny pro své účely, čím mohou způsobit dodatečnou zátěž pro tělo, které je již vystaveno obdobným obtížím kvůli toxicitě kovů. Tyto cheláty mohou uvolňovat víc kovů ze tkání než je tělo oslabené detoxikaci stíhá efektivně eliminovat.

Po šesté a nejdůležitější - pokud tyto toxíny nejsou správně vyloučeny, krevní oběh je může transportovat po celém těle dokud se znovu neusadí a zejména útočí na orgány bohaté na lipidy a tuky , jako mozek, ledviny a játra. Běžný antioxidant a bohatá na síru "krevní - mozková" bariéra, která má za úkol chránit aneb alespoň omezovat příliv těchto toxínů, je nejspíš pod-sulfated a její antioxidační potenciál je zjevně snížený, co umožňuje přestup a akumulaci tox. kovů v mozku.

Tento neutěšený scénář přichází víc v úvahu u dětí a dospělých s těžší zátěží kovů a toxinů a proto s vážnou poruchou "chemie siry". Pokud nastane výše zmíněný průběh; tak jak předpokládám, že u mnoha dětí, které prožily v rámci chel. terapie těžkou regresi; tyto toxiny dokážou na podruhé ublížit ještě víc s možnými devastačními účinky. Mám vážnou obavu, že tradiční chel. postupy se touto situaci vůbec nezabývají a proto některé naše děti se redistribucí a následnou re-akumulací původních toxinů mohou ještě víc poškodit.

Krátký sumář:

Zatímco rtuť a jiné chem. toxíny mohou být "hozenými kameny", síra je "okno", které rozbily

Nefunkční recyklace glutationu a jiných antioxidantů a ox.stres jsou rubová stránka nefunkční detoxikace a potenciálně nejvýznamnějších, ale stále nevyjasněných faktorů

Na to, abychom bezpečněji a efektivněji zvládli uzdravení našich dětí, musíme je nejdřív chápat v první řadě jako lidi se sníženou schopností detoxikace a teprve v druhé řadě jako trpící toxicitou rtuti.

Obávám se, že tento významný koncept ještě naše komunita plně nechápe. Poté, co slyším rostoucí počet rodičů dětí s vážnými negativními reakcemi na konvenční orání a dokonce transdermální chemické cheláty, rád bych udělal všechno proto, aby rodiče a lékaři věnovali větší pozornost těmto faktům. Jelikož jsem nezaznamenal žádné úsilí o vyvinutí bezpečnější alternativní metody, vyvinul jsem přírodní chelát a detoxikační program bez všech negativních efektů spojených s použitím DMSA a DMPS.

Tento program má sloužit jako přirozená a bezpečná podpora optimálního nutričního stavu, sulfur a antioxidační barierové integrity a obrany buněčných membrán, přísunu a recyklace glutathionu a konečně, detoxikaci širokého spektra toxinů včetně a nejenom těžkých kovů. Také je možné použít tento program v spojení s tradičním chelačním postupem, pokud tento postup efektivně funguje pro konkrétní dítě bez vedlejších účinků.

Tento program je založený na použití sedmi komponentů, do doby, kdy bude možné dávky snížit se stejným úspěšným výsledkem. Některé komponenty je možné modifikovat / vynechat / nahradit, pokud děti netolerují jeden nebo více navrhovaných komponentů. Rádi se od Vás dozvíme, které modifikace se ukázali pro Vaše dítě nejvíc vhodné, abychom mohli lépe adaptovat náš program pro co nejširší okruh autistické komunity.

Program

Tento program se skládá ze 7 kroků tak, aby zajistil pomalý postup s úspěšnými složkami podávaných v následujícím pořadí:

1. Normalizujte hladinu vitamínů a minerálů: Normalizujte základní stav vitamínů a minerálů, aby tělo dokázalo se lépe bránit efektům toxinů a zlepšil se metabolismus.

2. Buněčná podpora: Ionic trace mineral výživa, ochrana, oxygenation a detoxifikace buněk

3. Podpora recyklace glutathionu (redox): Podpora efektivní recyklace glutationu - detoxikátora kovů a jiných významných antioxidantů a podpora optimální funkce jater a jiných detoxikačních "cest"

4. Doplňte glutathione: dodejte orálně liposomal glutathione bez sodium benzoatu

5. Doplňte Sulfation: vytvořte dodatečnou podporu buněčné bariéry, uvolněte síru a podpořte recyklaci glutathionu

6. Nasaďte cheláty na těžké kovy: Začněte přírodní, biochemicky kompatibilní detox / chelační proces s aktivovaným tekutým zeolitem

7. Rozšíření chelačního procesu: Rozšiřte detoxikačníí / chelační proces přes nanonizované rozbité? buněčné steny chlorella /fulvic trace mineral complex

Cílem tohoto programu je, přes feedback a návrhy těch, kteří ho používají, najít lepší a lepší řešení pro naše děti. Moc uvítám jakékoliv laboratorní výsledky a jakékoliv další údaje ať už od rodičů nebo lékařů, které by mohli stanovit hladiny kovů, příp.jiných toxinů v moči před a použití našeho programu.

Moc rád odpovím jakékoliv dotazy týkající se přiloženého programu a detailů jednotlivých kroků a produktů. Samozřejmě v případě jakýchkoliv dotazů mně neváhejte kontaktovat.

S nadějí

Michael Lang, President, founder, and formulator of BrainChild Nutritionals

Email: info@brainchildnutritionals.com Phone: 831 465-0104

Přírodní chelace a detoxikační program dle Michaela Langa

Shrnutí programových kroků

Krok

Cíl

Délka trvání

Produkt(y)

(vždy přidejte k těm, které jste již implementovali)

1

Normalizujte hladinu vitamínů a minerálů

1 měsíc (trvale)

Spectrum Support Vitamins & Minerals

(BCN)

2

Buněčná podpora

2 týdny (trvale)

Cell Food (Lumina Health)

3

Podpora recyklace glutathionu (redox)

2 týdny (trvale)

HerbaThione (BCN)

4

Doplňte liposomal glutathione

2 týdny (trvale)

Lipoceutical Glutathione (Vaše výživa)

5

Dodatečná síra a podpora glutathionu

2 týdny (trvale)

IntestiMend GI tract a "široko-sírne" podporné doplnky (BCN)

6

Bezpečný, přírodní a biochemicky kompatibilní chelačný proces

2 měsíce (trvale)

Tekutý Zeolit

7

Rozšíření - Bezpečný, přírodní a biochemicky kompatibilní chelačný proces

Trvale

NDF Plus (Bioray)

Použité zkratky: BCN = BrainChild Nutritionals, NDF = Nanocolloidal Detox Factors

Poznámka: Užívejte všechny doplňky použité v každém kroku, při dalším kroku přidejte další. Příklad: pokud začínáme krok 3, Herba Thione, dál pokračujte v podávání BCN Vitamínu a Minerálu uvedeného v bodě 1 a Cellfood z bodu 2. Poté, co se dostanete na bod 7, NDF Plus, můžete podávat všechny komponenty po dobu 6 měsíců, nebo déle, pokud je potřeba - záleží na zůstatkové zátěži toxínů, kterou monitoruje lékář.

Je možné, že některé děti potřebují zůstat na každém kroku významně delší čas, také je možné, že některé děti potřebují nižší dávky než navrhuje náš plán. Jakékoliv reakce na zavedení nového doplňku v programu může znamenat jednak intoleranci / alergii na daný ingredient nebo možný posun toxinů, který je větší než na jaký je dané dítě připraveno. Byť se snažíme všemi prostředky připravit jemný přechod od jednoho kroku ke druhému, potřeby a rozsah tolerance jsou u každého dítěte jiné.

Pokud se nacházíte ve speciální situaci, která by mohla vyžadovat revizi implementace tohoto programu, prosím zavolejte nebo zamailujte nám pro větší přizpůsobení programu Vašemu dítěti.

BrainChild Nutritionals

Telephone: 831 465-0104 Fax: 831 465-0101

Email: orders@brainchildnutritionals.com