Poslání

I obyčejní lidé mohou dělat neobyčejné věci, pomáhejte s námi.............

ABC o.p.s. je nestátní neziskovou organizací poskytující služby pro děti s poruchou autistického spektra . Od svého založení  organizace sdružuje rodiny, které mají v péči dítě nebo děti s poruchou autistického spektra (PAS). Snažíme se vytvářet podmínky pro lepší zvládání výchovy dítěte s PAS, překonávání odloučení od společnosti. Filozofií ABC je, aby rodiny s dětmi s PAS věděly, že mají podporu, mají se kam obrátit pro radu, pomoc, nebo jen obyčejné přátelské setkání. Herna ABC je ideálním místem pro terapie, hru, volnočasové aktivity, mimoškolní činnost, relaxaci pro děti, jejich rodiče a blízké.

Naše cíle:

  • Poskytování služeb pro rodiny s  dětmi s PAS a přidruženými vadami.
  • Volnočasové aktivity pro děti s PAS a jejich blízké.
  • Pobytové aktivity pro rodiny dětí s PAS.
  • Osvěta problematiky poruch autistického spektra.
  • Pořádání odborných seminářů pro pečující a odbornou veřejnost.
  • Zlepšení podmínek rodin dětí s PAS, získávání nových kompetencí.