Provozní řád herny ABC

 1. Herna ABC je otevřena dle otevírací doby a připravených programů pro rodiče s dětmi s PAS, rodiče s dětmi bez handicapu, rodinné příslušníky, asistenty, odbornou veřejnost.
 2. Každý návštěvník se zapíše do knihy celým jménem a příjmením a zaplatí personálu herny vstupné viz. ceník. Děti mohou do Herny ABC pouze v doprovodu dospělé osoby.
 3. V celém areálu herny ABC je přísně zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky.
 4. Vstup do prostor herny ABC je možný pouze v přezůvkách, ponožkách či s návleky.
 5. Své svršky a obuv odkládejte v šatně na věšáky a do botníku. Nenechávejte věci ležet na zemi.
 6. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození Herna ABC nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.
 7. Do Herny ABC mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Maminky, nevoďte do centra ani děti s podezřením na začínající nemoc! Trpí-li Vaše dítě alergickou rýmou nebo kašlem, noste s sebou lékařské potvrzení z alergologie.
 8. Rodiče se zavazují nahradit případnou škodu na hračkách nebo rozbitém zařízení Herny ABC.
 9. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po celou dobu pobytu v Herně.
 10. Do hracího prostoru, je přísně zakázáno nosit jídlo a pití - platí pro děti i rodiče.
 11. Každý rodič krmí pouze své dítě a po svém dítěti také jídlo uklidí. Nenechávejte jídlo a pití na nízkých stolech a parapetech. Každý rodič také dbá o čistotu rukou svého dítěte.
 12. Do prostoru kuchyňky ma přístup pouze personál Herny ABC . Pokud budete potřebovat připravit jídlo či pití, uložit věci do lednice apod. obraťte se prosím na personál.
 13. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Na nočník děti vysazujte také pouze v prostorách WC. Děti přebalujte pouze na přebalovacím pultu. Použité pleny vyhazujte pouze do příslušného odpadkového koše vedle přebalovacího pultu.
 14. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Dbejte na to, aby se děti k vybavení herny chovaly šetrně.
 15. Buďte tolerantní k "vzájemnému poznávání dětí." Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo.
 16. Návštěvníci herny jsou povinni respektovat připomínky či nařízení personalu ABC , který nese zodpovědnost za provoz. S případnými problémy či komplikacemi se rovněž obracejte na tuto osobu.

Děkujeme za dodržování těchto pravidel a přejeme příjemný pobyt v naší Herně ABC. smileysmiley